Analýza rekodifikace právní úpravy s vlivem na oceňování u kapitálových společností s následným vlivem na oceňování v účetnictví

Název práce: Analýza rekodifikace právní úpravy s vlivem na oceňování u kapitálových společností s následným vlivem na oceňování v účetnictví
Autor(ka) práce: Hlawiczková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vomáčková, Hana
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o analýze rekodifikace soukromého práva České republiky, které přísluší počátku roku 2014. Pozornost je věnována zejména té části rekodifikace soukromého práva, která je spojena s obchodními korporacemi. Práce se zaměřuje na zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník či také na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, které jsou účinné od 1. 1. 2014. Zjištěné skutečnosti jsou prezentovány na konkrétním příkladě fúze formou sloučení. Tato práce má za cíl poukázat na možné problémy spojené s rekodifikací a jejich následné promítnutí do problematiky přeměn.
Klíčová slova: rekodifikace; fúze; akvizice; obchodní korporace; závod; účetnictví; podnik; oceňování
Název práce: Analisys of legislation recodification influencing company appraisement with further influence on appraisement in accounting
Autor(ka) práce: Hlawiczková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vomáčková, Hana
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma´s thesis is focused on analysis of recodification of private law of the Czech Republic, which was released at the beginning of 2014. Attention is mainly paid on the part of the recodification of private law, which is connected with commercial corporations. The thesis is focused on the law number 89/2012 Sb., nový občanský zákoník and also the law 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, which are valid since January 1th 2014. The facts of findings are presented on a specific example of merger acquisition. The aim of this thesis is to point out possible problems connected with rectification and its following projection into the issue of company transformation.
Klíčová slova: trade corporation; enterprice in new civil code; enterprice; appraisal; accounting; merger; recodification; acquisition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2015
Datum podání práce: 18. 9. 2015
Datum obhajoby: 9. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: