Finanční analýza Dopravní podnik Hradec Králové, a.s

Název práce: Finanční analýza Dopravní podnik Hradec Králové, a.s
Autor(ka) práce: Fléglová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. za období 2010 - 2014. Práce je rozvržena do dvou hlavních částí, metodické a praktické. Metodická část popisuje předmět a význam finanční analýzy, analýzu absolutních a poměrových ukazatelů, bankrotní a bonitní modely. Praktická část se zabývá představením společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. a především aplikací teorie z metodické části na jmenovaný podnik. U analýzy poměrových ukazatelů jsou výsledky porovnávány se srovnatelnou společností Dopravní podnik města Pardubic, a.s. V závěru je zhodnocena finanční situace podniku.
Klíčová slova: bankrotní a bonitní modely; horizontální analýza; finanční analýza; poměrové ukazatele; vertikální analýza
Název práce: Financial analysis of Dopravní podnik Hradec Králové, a.s
Autor(ka) práce: Fléglová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on financial analysis of Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. for the period 2010 - 2014. The thesis is divided into two main parts, methodical and practical. The methodical part defines the aim of financial analysis and describes horizontal and vertical analysis, financial ratio analysis, bankruptcy models and credit scoring models. The focus of the practical part is on the company introduction and financial analysis. The results of financial ratios are compared with the results achieved by Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Last of all the overall financial situation of the company is evaluated.
Klíčová slova: bancruptcy and credibility models; financial ratios; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: