Finanční analýza Tesco Stores ČR, a.s

Název práce: Finanční analýza Tesco Stores ČR, a.s
Autor(ka) práce: Le Bat, Hoang
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je finanční analýza společnosti Tesco Stores ČR a.s. za období 2009- 2013. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickému vymezení finanční analýzy. Ve druhé části je zaměřena na představení společnosti a zároveň aplikaci výše zmíněných metod z první části.
Klíčová slova: Finanční analýza; Tesco; Ukazatel
Název práce: Financial analysis Tesco ČR, Inc
Autor(ka) práce: Le Bat, Hoang
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this work is the financial analysis of Tesco stores ČR as for period 2009-2013. The work is divided into two parts. The first part is devoted to theoretical definition of financial analysis. The second part focuses on performance of the company and also the application of the above metioned methods from the first part.
Klíčová slova: Financial analysis; Ratio indicators; Tesco

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2014
Datum podání práce: 19. 1. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: