Management 3.0; Virtualni management s gamifikovanymi aspekty

Název práce: Team Management 3.0: Virtual team management with gamified aspects
Autor(ka) práce: Kotoun, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Karban, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this paper is to analyse gamification practices as well as to study management by personalities. Upon this basis the objective will be to design a management software for the new management era that will collect large quantities of data about individual team members (Big Data-based software), thus enabling managers to allocate new team members onto teams upon their personalities, skills and experience in gamified user interface. The ultimate goal of this paper will be to serve as guidebook for managers to manage by knowing the variety of personalities as well as by applying gamification elements onto everyday tasks.
Klíčová slova: MBTI; Big Five; Big 5; Textual analysis; Gamification; Functional design; LIWC; Management
Název práce: Management 3.0; Virtualni management s gamifikovanymi aspekty
Autor(ka) práce: Kotoun, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Karban, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cilem teto prace je analyzoat zaklady gamifikace, jakozto take studovat vedeni lidi na zaklade jejich osobnostnich profilu. Dle techto predpokladu bude tedy hlavnim cilem tvorba funkcniho designu softwarove aplikace pro management a zamestnance pro novou, nadchazejici eru lidskeho rizeni. Dana aplikace umozni sbirat velka mnozstvi dat o jednotlivych clenech tymu (Big Data zalozena aplikace), coz bude napomahat manazerum efektivne alokovat nove cleny tymu na zaklade jejich osobnosti, schopnosti a zkusenosti v gamifikovanem uzivatelskem rozhrani. Ultimatnim cilem teto prace je, aby slouzila jako pomocnik manazerum pri rizeni lidi za pomoci poznani rozdilnych osobnostnich profilu a take pomoci znalosti zasad gamifikace.
Klíčová slova: Big Five; LIWC; Management; MBTI; Textova analyza; Gamifikace; Big 5; Funkcni design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2015
Datum podání práce: 1. 4. 2016
Datum obhajoby: 8. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51456/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: