Modernizace veřejné pozemní dopravy s využitím technologií 21. století

Název práce: Modernizace veřejné pozemní dopravy s využitím technologií 21. století
Autor(ka) práce: Lokajíček, Miloš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šperková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá přínosy moderních technologií do pozemní veřejné dopravy, což je odvět-ví, kde dodnes moderní technologie nepřinesly žádné zásadní změny. V práci se rozebírá jak to, jak moderní technologie mohou pomoci dopravním společnostem, tak to, které kon-krétní technologie mohou přinést něco nového do konzervativního odvětví. Konkrétní cíle tedy jsou analýza klíčových komponentů D2D systému, přínosy Yield Managementu v dopravním sektoru a implementace dopravců do platformy Bileto.
Klíčová slova: Good Data; BI; Keboola Connection; AWS; D2D systémy; Vyhledávání; GTFS
Název práce: Modernization of public ground transport through the use of 21st century technologies
Autor(ka) práce: Lokajíček, Miloš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šperková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the benefits of modern technologies to public land transport, an area which has not been notably impacted by modern technologies to this day. The work anal-yses both the way modern technologies can help transport companies, and also which tech-nologies in particular can bring something new to the conservative sector. The specific ob-jectives of the thesis are the analysis of D2D systems key components, benefits of Yield Management to the transport industry and implementation of carriers into the Bileto plat-form.
Klíčová slova: GoodData; Keboola Connection; AWS; journey planner; BI; D2D systems; GTFS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56785/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: