Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení ve vybraných zemích Evropské unie se zaměřením na komparaci českého a německého systému

Název práce: Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení ve vybraných zemích Evropské unie se zaměřením na komparaci českého a německého systému
Autor(ka) práce: Abrahamová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku klasifikačních systémů pro ubytovací zařízení v některých zemích Evropské unie. Poukazuje na shodné i specifické znaky jednotlivých národních úprav. Praktická část práce je věnována detailnímu srovnání české a německé klasifikace ubytovacích zařízení různé kategorie. Obsahuje praktické příklady rozdílné i shodné úpravy některých pojmů, charakterizuje subjekty, do jejichž kompetence klasifikování ubytovacích zařízení patří, a porovnává statistická data za obě země.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2008
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 18. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7581/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: