Finanční analýza podniku ABRA Software a.s. jako nástroj rozhodování managementu

Název práce: Finanční analýza podniku ABRA Software a.s. jako nástroj rozhodování managementu
Autor(ka) práce: Narwa, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Získalová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vypracovat finanční analýzu zvolené akciové společnosti ABRA Software z pohledu jejího managementu. Měla by to být taková pomocná ruka pro rozhodování. Budeme se zabývat obdobím v letech 2002-2006, ve kterém se pokusím provést rozbor všech zmíněných ukazatelů a tím pádem zhodnocení podniku v tomto období.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2008
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 24. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: