Zavedení marketingové strategie a vliv redesignu na eshop el-ka.cz

Název práce: Zavedení marketingové strategie a vliv redesignu na eshop el-ka.cz
Autor(ka) práce: Kofroň, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává a řeší problematiku marketingové strategie a tvorby internetového obchodu. Teoretické poznatky zkoumané v práci jsou později prakticky aplikovány na značku spodního prádla El.Ka Underwear, která se tak stává ústředním motivem práce. V úvodu práce jsou stanoveny cíle a výzkumné otázky, které jsou po prezentaci všech realizovaných kroků v závěru práce vyhodnoceny a zodpovězeny. V úplném závěru práce autor shrnuje veškeré dopady na zkoumanou značku a vyvozuje závěry, které zpracováním práce získal. Veškeré vyhodnocení cílů a zodpovězení výzkumných otázek je podloženo získaními interními daty a detailně vyčísleno.
Klíčová slova: Podnikání; Komunikace; Internetový marketing; Internetový obchod; Marketing; Startup; Strategický marketing
Název práce: The implementation of the marketing strategy and the impact of redesign on the eshop el-ka.cz
Autor(ka) práce: Kofroň, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is dealing with issues of marketing strategy and building online shop. Theoretical knowledge are subsequently practically applied on underwear brand El.Ka Underwear, which becomes the central theme of the thesis. In thesis introduction main goals and research questions are set and afterwards evaluated and answered. Both based on realised steps by author. In final conclusion author summarizes all impacts on the brand and draw conclusions, which gained by processing this thesis. All results are substantiated by internal data and quantified in detail.
Klíčová slova: Communication; Marketing strategy; startup; eshop; Online marketing; entrepreneurship; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2015
Datum podání práce: 1. 1. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: