Převod desktopové aplikace v jazyce Java na tabletovou aplikaci na platformě Android

Název práce: Převod desktopové aplikace v jazyce Java na tabletovou aplikaci na platformě Android
Autor(ka) práce: Sečkár, Alois
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice převodu existující desktopové aplikace na platformy Java do tabletového provedení platformy Android. Těžištěm práce je praktický příklad (aplikace pro výuku objektového programování v Javě), na kterém postupně probíhá identifikace, popis a návod k řešení klíčových odlišností, které je třeba v průběhu migrace hotové Java aplikace na Android platformu řešit.
Klíčová slova: tablet; převod; Java; Android; desktop
Název práce: Converting Java desktop application into Android mobile application
Autor(ka) práce: Sečkár, Alois
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focus on conversion existing desktop Java application into mobile version for Android platform. The key part of the thesis is the sample application (Java app for teaching basics of OOP in Java), that is being converted step-by-step from Java to Android. During the migration process, significant differences are being identified, described and solved.
Klíčová slova: mobile; conversion; Android; Java; desktop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: