Opensourcové prostředí pro řešení správy mobilních zařízení v podniku

Název práce: Opensourcové prostředí pro řešení správy mobilních zařízení v podniku
Autor(ka) práce: Krejča, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na opensourcová řešení správy mobilních zařízení v podniku. V teoretické části je téma stručně představeno a jsou definovány klíčové pojmy a principy. Dále jsou identifikována opensourcová řešení pro správu mobilních zařízení a je provedeno jejich srovnání s nejpoužívanějšími komerčními produkty. V praktické části je popsán postup instalace a zprovoznění jednoho z opensourcových řešení a je otestována jeho funkcionalita. Cílem práce je ověřit, zda existuje opensourcové řešení, které obstojí ve srovnání s komerčními produkty.
Klíčová slova: Enterprise mobility management; Správa mobilních zařízení; Open source
Název práce: Open source solutions for mobile device management in enterprises
Autor(ka) práce: Krejča, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on open source solutions for mobile device management in companies. In a theoretical section, subject is briefly introduced and key terms and principles are defined. Furthermore, open source solutions for mobile device management are identified and their comparison with mostly used commercial products is done. In a practical section, process of installation and implementation of one open source solution is described and its functionality is tested. The goal of this thesis is to find out, whether there is an open source solution, which can compete with commercial products.
Klíčová slova: Open source; Mobile device management; Enterprise mobility management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2016
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55952/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: