Dotace v účetnictví obce na příkladu obce Velké Hamry

Název práce: The subsidies of a village accounting in the case of village Velké Hamry
Autor(ka) práce: Korotvičková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Štancíková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
As the title says, this bachelor thesis is working on the accounting subsidies problem in the public sector considering a specifically village. Firstly in the theoretic part we will be informed about the characteristic of the village, its establishment and position in the public sector. Next we will focus on the funding of the village, its functioning incomes. The last capitol of the theoretic part, that is accounting subsidies, is related to the main title of the bachelor thesis and it is important to understand the meaning of this capitol since there is a practical part connected with it. Which deals with concrete realistic subsidies.
Klíčová slova: accounting; public sector; funding; village; subsidies
Název práce: Dotace v účetnictví obce na příkladu obce Velké Hamry
Autor(ka) práce: Korotvičková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Štancíková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Jak napovídá sám název, tato bakalářská práce se zabývá problematikou účtování dotací ve veřejném sektoru, konkrétně obcí. V teoretické části se nejprve seznámíme s charakteristikou obce, jejím vznikem a postavením ve veřejném sektoru. Dále se tato část věnuje financování obce, jejími možnými příjmy na fungování. Poslední kapitola teoretické části neboli účtování dotací už přímo souvisí s názvem práce a je velice důležité ji pochopit, protože na tuto kapitolu navazuje praktická část, ve které se řeší konkrétní reálné dotace.
Klíčová slova: obce; veřejný sektor; účetnictví; financování; dotace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53119/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: