Transfery ze státního rozpočtu určené na přenesenou působnost územních samosprávných celků - případová studie obcí v České republice v letech 2010–2015

Název práce: Transfery ze státního rozpočtu určené na přenesenou působnost územních samosprávných celků - případová studie obcí v České republice v letech 2010–2015
Autor(ka) práce: Sluková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Kučera, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se soustředí na působnost, kterou stát přenesl na územní samosprávné celky včetně výše transferů poskytovaných ze státního rozpočtu. Samotnou přenesenou působnost nelze vydělit ze systému samosprávy a taktéž samosprávu nelze úplně oddělit od veřejné správy. Z tohoto důvodu a z důvodu nečitelnosti přenesené působnosti širokou veřejností, je do první kapitoly zařazena definice institutu územní samosprávy, její funkce a pozice uvnitř veřejné správy. Druhá kapitola vysvětlí financování výkonu přenesené působnosti ze strany státu i ze strany obce. Závěrečná kapitola je věnována samotné analýze transferů ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti obcí v letech 2010 až 2015, která spolu s poznatky z teoretické části práce poskytne podklady pro zhodnocení efektivity a transparentnosti současného systému poskytování příspěvku na výkon přenesené působnosti obcemi. Zároveň práce odpoví na otázku, jaké byly dopady změn ve výši příspěvku pro jednotlivé typy obcí v letech 2010 až 2015. Hlavními metodami práce jsou analýza a explanace.
Klíčová slova: přenesená působnost; příspěvek na výkon státní správy; financování státní správy
Název práce: Transfer payments from government budget provided to cover a part of the expenditures of municipalities on public administration – case study (2010 – 2015)
Autor(ka) práce: Sluková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Kučera, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on lower-level territorial self-governing units of the Czech Republic which take over a part of public administration of the state, therefore are entitled to receive transfer payments from government budget to cover part of related expenditures. The aim of this thesis is to assess effectiveness and transparency of the system of financing public administration executed by municipalities. The first chapter defines municipalities within the system of public administration and explains its function. The second chapter focuses more on the system of financing public administration executed by municipalities. Final part of the thesis deals with analysis of transfer payments from government budget provided to cover a part of the expenditures of municipalities on public administration (period 2010 to 2015). This analysis creates a basis for further assessment on the system of financing. The main methods used in this thesis are analysis and explanation.
Klíčová slova: public administration; transfer payments; system of financing public administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: