Software as a Service 2.0

Název práce: Software as a Service 2.0
Autor(ka) práce: Burkoň, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Feuerlicht, Jiří
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je blíže zanalyzovat pozadí pojmu ?Software as a Service?, konkrétně jeho současné generace 2.0, a představit tento koncept, jeho základní principy, technologie apod. Podrobně bude prozkoumána současná situace, ve které se SaaS 2.0 nachází, historické příčiny nynější podoby SaaS 2.0 a nakonec i výhled budoucího vývoje. Výsledné zmapování pojmu může sloužit mnohým lidem pro snazší orientaci v prostředí současných webových aplikací a Web 2.0 služeb.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 4. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7608/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: