Nucený sňatek jako důvod pro získání azylu v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva

Název práce: Nucený sňatek jako důvod pro získání azylu v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva
Autor(ka) práce: Karpíšková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nuceným sňatkem v kontextu obdržení azylu v jedné z evropských zemí. Na problematiku je nahlíženo skrze judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Nejprve se práce zaměřuje samostatně na témata nucený sňatek a Evropský soud pro lidská práva a zkoumá je z více pohledů relevantních pro oblast uprchlického práva. Potom jsou vybrána kritéria, která následně slouží k analýze rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, kde se zabýval žádostmi o azyl z důvodu nuceného provdání nebo jeho hrozby.
Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva; azyl; nucený sňatek; uprchlík; gender; Evropská úmluva o ochraně lidských práv
Název práce: Forced marriage as a reason to obtain asylum in the judgements of the European Court of Human Rights
Autor(ka) práce: Karpíšková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of forced marriage in the context of obtaining asylum in one of the European countries. The issue is approached through the case law of the European Court of Human Rights. Initially, the thesis focuses on the subjects of forced marriage and the European Court of Human Rights separately, and examines them from different percpectives relevant to refugee law. Subsequently, several criteria are selected that assist in analysing the judgements of the European Court of Human Rights, which concern requests for asylum based on forced marriage or its threat.
Klíčová slova: European Convention on Human Rights; Europena Court of Human Rights; refugee; asylum; forced marriage; gender

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54095/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: