Analýza závislosti výše přidělené dotace v oblasti kultury na výši vynaložených nákladů na tvorbu žádosti o tuto dotaci

Název práce: Analýza závislosti výše přidělené dotace v oblasti kultury na výši vynaložených nákladů na tvorbu žádosti o tuto dotaci
Autor(ka) práce: Strnadová, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje otázce financování soukromých neziskových organizací v obalsti kultury. Jednou z možností je financování prostředky získanými z dotačního řízení. Aby neziskové organizace mohly dotaci získat, musí nejprve podat žádost. Cílem práce je analýza nákladů, které musí organizace vynaložit na tvorbu žádosti, v porovnání s výší získané dotace. Analýza byla provedena mezi žadateli o jednoleté granty na odbor kultury Magistrátu hl. města Prahy. Někteří podávali své žádosti i na Ministertsvo kultury ČR a do programu Culture2000, programu Evropské unie. V práci jsou uvedeny dotační procesy u jednotlivých institucí.
Klíčová slova: náklady na dotaci; Culture2000; odbor kultury MHMP; Ministerstvo kultury ČR; dotace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2008
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 17. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7622/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: