Civilní letecký trh ve 21.století se zaměřením na Airbus a Boeing

Název práce: Civilní letecký trh ve 21.století se zaměřením na Airbus a Boeing
Autor(ka) práce: Brožek, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Kukliš, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá předpovědí letecké dopravy do budoucna. Detailněji se přitom věnuje dvěma největším výrobcům na trhu, Airbusu a Boeingu. Práce analyzuje, které modely dopravních letounů uvedených výrobců zřejmě budou v budoucnu úspěšné. Zaměřuje se především na nové, či teprve vyvíjené letouny. V závěrečné části také zkoumá, které faktory ovlivní budoucí poptávku a jak se mohou objednávky regionálně lišit. Z bakalářské práce vyplývá, že v budoucnu bude největší zájem o jednouličkové letouny pro krátké tratě. Co se týče středních a dlouhých tratí, poptávány budou zejména dvoumotorové, širokotrupé stroje.
Klíčová slova: Objednávky; Letoun; Letecký výrobce
Název práce: Civil aviation market in the 21st century with a focus on Airbus and Boeing
Autor(ka) práce: Brožek, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Kukliš, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a forecast of air traffic in the future. In detail it is dedicated to the two largest producers in the market, Airbus and Boeing. The thesis analyzes which airliners of these manufacturers are likely to be successful in the future. In particular it focuses on new or being developed aircraft. In the final part it explores which factors influence future demand and how the orders may regionally differ. From the bachelor thesis follows that in the future the greatest interest will be in the single-aisle aircrafts for short routes. In terms of the medium and long routes, the widebody twin-engine planes will be mostly demanded.
Klíčová slova: Airplane; Aircraft manufacturer; Orders

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54692/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: