Role technologických změn na příjmové nerovnosti ve Spojených státech

Název práce: The role of technological change in income inequality in the United States
Autor(ka) práce: Deskoska, Elena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis examines the impact of the technological change on the income inequality in the United States of America. This is done by integrating theoretical and analytical findings about the channels through which technological change affects income inequality.The research is based on century-long income inequality data sets. However, it prioritizes the study of the income inequality in the years between 1970s and 2010s, as this period marks the kick off of the IT technologies and the globalization in the USA. Furthermore it includes an analysis of the role of globalization on the income inequality in the USA. It also accounts for the rest of the inequality triggers that are resulting from the political and economic structure of the country. Lastly it gives a prediction about the future state of the U.S. labor market and wages given the impact of the technologies of the Fourth Industrial Revolution.
Klíčová slova: U.S. Labour Market; Fourth Industrial Revolution; USA; Globalisation; Technological Change; Income Inequality
Název práce: Role technologických změn na příjmové nerovnosti ve Spojených státech
Autor(ka) práce: Deskoska, Elena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vliv technologické změny na příjmové nerovnosti ve Spojených státech amerických. Práce integruje teoretické a analytické poznatky o způsoby, jimiž technologická změna ovlivňuje příjmovu nerovnosti.Výzkum je založen na datech o příjmové nerovnosti začinající od roku 1913. Nicméně, studium upřednostňuje příjmové nerovnosti v letech mezi 1970 a 2010s, neboť toto datum označuje začatek objevu IT technologie a globalizace v USA. Dále zahrnuje analýzu o roli globalizace na příjmové nerovnosti v USA. Také doplňuje výzkum příjmové nerovnosti o ostatních faktorech vznikajících v důsledku politické a ekonomické struktury země. Konečně dává předpověď ohledně budoucího stavu amerického prácovnícho trhu vzhledem možným dopadů technologií čtvrté průmyslové revoluce.
Klíčová slova: Spojené státy; Čtvrtá průmyslová revoluce; Americký prácovní trh; Globalizace ; Příjmová nerovnost ; Technologická změny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: