Potenciál geolokačních her v cestovním ruchu

Název práce: Potenciál geolokačních her v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Vitámvásová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá satelitními navigačními systémy a potenciálem geolokačních her. Teoretická část je věnována GPS a jejím využitím, a také jiným satelitním navigačním systémům. Praktická část je zaměřena na různé geolokační hry, nejvíce však na českou hru Geofun, která je využívána některými městy v České republice a získala i několik ocenění.
Klíčová slova: geolokační hry; GPS; Geofun
Název práce: The potencial of geolocation games in tourism
Autor(ka) práce: Vitámvásová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is concerned with satellite navigation systems and with the potencial of geolocation games. The theoretical part focuses on GPS and its use and on other satellite navigation systems. The practical part focuses on different geolocation games, the most on the czech game Geofun, which is used by many cities in the Czech republic and got several awards.
Klíčová slova: Geofun; GPS; geolocation games

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: