České kulturní standardy z vietnamské perspektivy v pracovním a studijním prostředí

Název práce: Czech Cultural Standards from Vietnamese Perspective in Study and Work Environment
Autor(ka) práce: Ba Nguyen, Nguyen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis is focused on the Czech cultural standards from the perspectives of both Vietnamese workers and students living in the Czech Republic. The Theoretical Part begins with defining culture, the cultural dimensions according to the two authors Geert Hofstede and Fons Trompenaars, and the cultural standards of Alexander Thomas. Then it describes possible problems and conflicts that may occur when different cultures clash. Lastly, information about both Vietnam and the Czech Republic was provided. This information consists of geography, economy, political system, history, customs, beliefs, and the people of each respective country. In the Practical Part, 24 respondents from work and study environments were selected to participate in qualitative interviews, where they provide answers to questions based on the previously mentioned cultural dimensions. The results from the interviews were analyzed to define the Czech cultural standards as observed by the Vietnamese workers and students. In the end 10 recommendations were listed to help Vietnamese people improve their interaction with their Czech peers.
Klíčová slova: culture; Fons Trompenaars; cultural standards; Geert Hofstede; Vietnam; The Czech Republic; Alexander Thomas
Název práce: České kulturní standardy z vietnamské perspektivy v pracovním a studijním prostředí
Autor(ka) práce: Ba Nguyen, Nguyen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci českých kulturních standardů z perspektivy vietnamských pracovníků a studentů žijících v České republice. Teoretická část začíná definováním kultury, kulturních dimenzí, podle dvou autorů, Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse a kulturních standardů Alexandra Thomase. Dále pak popisuje možné problémy a konflikty, které mohou nastat při střetu odlišných kultur. V neposlední řadě předkládá informace o obou zemích, Vietnamu a České republice, konkrétně o geografii, ekonomice, politickém systému, historii, zvycích, vyznání a národech obou zemí. V praktické části je popsán kvalitativní výzkum kulturních standardů se skupinou 24 respondentů z pracovního a studijního prostředí. Výsledky rozhovorů byly analyzovány pro definování českých kulturních standardů jak z pohledu vietnamských pracovníků, tak i studentů. Na závěr byla uvedena doporučení pro zlepšení interakce Vietnamců s Čechy.
Klíčová slova: Fons Trompenaars; Geert Hofstede; kultura; Alexander Thomas; kulturní standardy; Česká republika; Vietnam

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: