Metodika Scrum v bankovním prostředí

Název práce: Metodika Scrum v bankovním prostředí
Autor(ka) práce: Strihová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Grošup, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem "Metodika Scrum v bankovním prostředí" je zaměřena na agilní metodiku Scrum a popis jejího reálného fungování v bankovním prostředí. Hlavním cílem je přiblížit čtenáři metodiku Scrum a v případové studii nastínit projekt vyvíjející software v bankovním prostředí, adresovat problémy tohoto projektu, navrhnout jejich řešení a identifikovat odchylky od metodiky Scrum vzniklé omezujícím bankovním prostředím. Práce je rozdělena do kapitol o agilních principech vývoje, metodice Scrum a bankovním prostředí v ICT, dále pak práce obsahuje případovou studii zkoumající projekt v bance v počátcích vývoje softwaru dle metodiky Scrum a závěry vyvozené z této případové studie. Přínosná by práce měla být pro ty, kteří jsou součástí vývojových týmů v bankovních institucích a přemýšlejí o zavedení nebo momentálně zavádějí metodiku Scrum do jejich týmů a rádi by se předem poučili a tak se i vyvarovali počátečních chyb a překážek, kterým čelil prací zkoumaný tým.
Klíčová slova: software; projekt; banka; agilní; Scrum
Název práce: Scrum methodology in banking environment
Autor(ka) práce: Strihová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Grošup, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis "Scrum methodology in banking environment" is focused on one of agile methodologies called Scrum and description of the methodology used in banking environment. Its main goal is to introduce the Scrum methodology and outline a real project placed in a bank focused on software development through a case study, address problems of the project, propose solutions of the addressed problems and identify anomalies of Scrum in software development constrained by the banking environment. The thesis is divided into chapters about agile development principles, the Scrum methodology and banking environment in ICT, followed by a case study researching a project in a bank in its beginnings of software development according to Scrum methodology, and at last conclusions made of the case study. The thesis should be beneficial for those, who are part of development teams in banking institutions and are considering an introduction or are already introducing the Scrum methodology into their teams and would like to be enlightened by and at the same time avoid initial errors and obstacles, which the researched team has faced.
Klíčová slova: software; project; bank; agile; Scrum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52472/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: