Vzory pro návrh uživatelského rozhraní

Název práce: Vzory pro návrh uživatelského rozhraní
Autor(ka) práce: Vávra, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Alena
Oponenti práce: Osvaldová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Touto prací se chci zaměřit na oblast vzorů pro návrh uživatelského rozhraní. To je soubor vzorů, jenž se snaží pomoci návrhářům desktopových aplikací (respektive internetových stránek) správně sestavit a implementovat uživatelské rozhraní. Cílem bylo vyhledat a přeložit nejzákladnější (a nejvyužívanější) vzory a seskupit je do určitých celků podle oblastí, na které se zaměřují. Vzorům pro návrh uživatelského rozhraní se věnuje zatím jen několik málo subjektů, je tedy poměrně složité najít ucelený soubor, jenž by zahrnoval uspokojivé kvantum těchto vzorů. Každý ze subjektů se navíc věnuje trochu jiným oblastem a přistupuje k popisu řešení problému mírně jiným způsobem. Zájemce o toto téma je tedy schopen najít uspokojivé množství informací, prozatím ale jen za cenu dlouhého vyhledávání a získání výsledků ve větším množství různých forem zápisu. Proto jsem vybral jednu formu zápisu a vzory, které byly zapsány jinak, jsem do této formy převedl. Výsledkem by měl být přehledný a jasně srozumitelný soubor vybraných vzorů ? jenž sice určitě není úplný a vyčerpávající, přesto pokrývá dosti velkou oblast základních existujících vzorů. Každý vzor je v mém podání prezentován ve čtyřech částech, těmi jsou: základním shrnutí vzoru, vhodné podmínky pro jeho implementaci (problém), návrh řešení daného problému a příklady správného (někdy i špatného) použití vzoru. V českém prostředí (speciálně na internetu) je velice obtížné sehnat jakékoliv zdroje či zmínky o vzorech pro návrh uživatelského rozhraní. Tuzemské subjekty se tomuto mladému tématu dostatečně nevěnují, proto jsem shledal prospěšným přeložit základní množství vzorů do českého jazyka a prezentovat je v prostředí internetu pomocí webové stránky, jenž je k této práci připojena jako příloha. Práce samotná sestává z úvodu do problematiky, kde se zaměřuji na vznik vzorů, jejich vývoj, formy a hlavní současné představitele této oblasti. V dalších částech jsou popsány skupiny, do nichž jsem vzory pro návrh seřadil ? pro každou skupinu následuje popis vybraných kompletních vzorů - všechny vzory jsem do bakalářské práce nemohl zařadit - z důvodů jejich velkého množství, ostatní jsou proto přítomny pouze na webové stránce, která je součástí přílohy. Ta je připojena na konci dokumentu spolu s terminologickým slovníkem.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3028/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: