Evropská banka pro obnovu a rozvoj a její úloha v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik

Název práce: Evropská banka pro obnovu a rozvoj a její úloha v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik
Autor(ka) práce: Prudká, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Křelinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První obsahuje základní informace o Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) - o její historii, orgánech a spolupráci s jinými organizacemi. Druhá část je zaměřena na úlohu EBRD v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik. Obsahuje informace o zemích, kde EBRD působí, formách a podmínkách pomoci, strategiích (obecně a také konkrétní strategie pro Visegrádskou čtyřku), poskytnutých finančních prostředcích EBRD a o pokroku transformujících se zemí od počátku 90. let.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2006
Datum podání práce: 25. 5. 2006
Datum obhajoby: 26. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3074/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: