Daň z finančních transakcí

Název práce: Daň z finančních transakcí
Autor(ka) práce: Obruča, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá daněmi z finančních transakcí ve Švédsku, Anglii a EU. Je zde popsán historický kontext těchto daní a důvody jejich zavedení. Pozornost je zde věnována také dosavadním zkušenostem stěmito daněmi ve Švédsku a Anglii. Do jednotlivých konstrukčních prvků je zde rozpracován návrh daně z finančních transakcí v EU. Hlavním cílem práce je analyzovat vlivy, které dopadají na výnos daní ve Švédsku a Anglii. Dále pak analyzovat, jak daň ovlivňuje obchodování v daném státě.
Klíčová slova: Stamp Duty Reserve Tax; Daň z finančních transakcí; Švédsko; Anglie
Název práce: Financial transaction tax
Autor(ka) práce: Obruča, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the financial transaction tax in Sweden, England and European Union. Historical circumstances and reasons for implementation of these taxes are described here. It is focused on experience up to now with these taxes in selected countries. One chapter is given to structural elements of the financial transaction tax in European Union. Main target of this thesis is to analyse how the stock indices influence the tax revenue as well as how the tax impacts on trading volumes in selected countries.
Klíčová slova: England; Sweden; Financial transaction tax; Stamp Duty Reserve Tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54881/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: