MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A JEHO INFORMACE PRO ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ

Název práce: MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A JEHO INFORMACE PRO ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ
Autor(ka) práce: Sehnal, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Brabec, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá manažerským účetnictvím a řízením po linii výkonů. V teoretické části se po vymezení základních pojmů práce stručně věnuje řízení po linii výkonů a jednotivým myšlenkovým proudům v této oblasti. Těžištěm práce je aplikační část, kde jsou postupy nastíněné v teoretické části aplikovány ve společnosti se zakázkovou výrobou nábytku. Cílem aplikační části je zkvalitnit vypovídací schopnost manažerského účetnictví této společnosti po linii výkonů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: