Informační toky projektového řízení zakázkové výroby v kooperaci dvou firem

Název práce: Informační toky projektového řízení zakázkové výroby v kooperaci dvou firem
Autor(ka) práce: Maule, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřená na návrh systému informačních toků společnosti Melecs ETS s.r.o. při přejímaní zakázek od společnosti Melecs SWL GmbH & Co KG. Teoretická část je věnována objasnění teoretických základů organizace a řízení zakázkové výroby, projektového řízení, informačních toků a modelování podnikových procesů. V praktické části práce je představen podnik, v němž byla práce řešena, a stávající proces předávání zakázek. V analytické části je provedena analýza informačního toku a dokumentů doprovázející předání zakázky a výrobní proces. Zjištěna jsou problematická místa v informačním toku a jejich příčiny. V poslední části práce je navržen standardizovaný systém informačních toků při předávání zakázek.
Klíčová slova: zakázková výroba; procesní řízení; informační toky
Název práce: Information flows custom manufacturing project management in cooperation of two companies
Autor(ka) práce: Maule, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on system design of information flows. These flows contribute to coordination of transmission of orders between companies Melecs ETS s.r.o. and Melecs SWL GmbH & CO KG. In the theoretical part are included theories of production management of custom manufacturing, project management, information flows and business process modeling. In the practical part is characterized company Melecs ETS s.r.o. The analytical part contains an analysis of the information flows and documentation of orders and production process. The outcomes represent the bottlenecks in the information flows and their causes. Based on the analysis of flows and their bottlenecks is designed the standardized system of information flows in orders transmission.
Klíčová slova: custom manufacturing; process management; information flow

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: