Projevy euroskepticismu v Evropském parlamentu: případ českých poslanců

Název práce: Projevy euroskepticismu v Evropském parlamentu: případ českých poslanců
Autor(ka) práce: Chytráček, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Kný, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá spoluprací českých euroskeptických europoslanců v Evropském parlamentu. Nejprve se věnuje definování samotného pojmu euroskepticismus a jeho vývoji v českém prostředí. Další kapitola je věnována českým euroskepticky laděným stranám a vývoji jejich postoje k Evropské unii, který jsem analyzoval za pomoci volebních programů jednotlivých politických stran. Empirická kapitola je věnována samotné existenci spolupráce mezi českými euroskeptickými europoslanci. V závěru práce také okomentuji chování vybraných europoslanců v Evropském parlamentu, které mi poslouží ke zhodnocení, jestli se v Evropském parlamentu čeští euroskeptičtí europoslanci chovají v souladu s hodnotami, které vyznává jejich politická strana.
Klíčová slova: Evropská unie; Evropský parlament; Euroskepticismus; ODS; KSČM; SSO
Název práce: The manifestations of Euroscepticism in the European Parliament: the example of Czech MEPs
Autor(ka) práce: Chytráček, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Kný, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the cooperation among the Czech Eurosceptic MEPs in the European Parliament. First, I try to define the concept of Euroscepticism and its development in the Czech environment. The next chapter is dedicated to the Czech Eurosceptic parties and to the development of their attitudes towards the European Union. For this purpose I analyzed thein election programmes. The empirical chapter is focused on the cooperation and working strategies of the Czech Eurosceptic MEPs. In the conclusion I made comments on the work of the selected Czech MEPs in the European Parliament. This enabled me to find out whether the Czech Eurosceptic MEPs act in accordance with the values professed by their respective political parties.
Klíčová slova: European Union; ODS; Euroscepticism; European Parliament; KSČM; SSO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53111/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: