Tourfilm - historie, současnost, budoucnost

Název práce: Tourfilm - historie, současnost, budoucnost
Autor(ka) práce: Holečková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje a analyzuje jeden z nevýznamnější mezinárodních festivalů v oblasti cestovního ruchu-Tourfilm. Práce se zaměřuje na popis realizace a organizace festivalu, jeho fungování, propagaci a spolufinancování. Okrajově také nastiňuje bohatou historii festivalu a zdůvodňuje jeho zasazení do Karlových Varů. Analyzuje současnou situaci festivalu, trendy v jeho vývoji a také zodpovídá otázky týkající se jeho budoucnosti.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2008
Datum podání práce: 3. 1. 2008
Datum obhajoby: 18. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7674/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: