Francouzské kulturní standardy z české perspektivy ve studijním prostředí

Název práce: French Cultural Standards from Czech Perspective in Study Environment
Autor(ka) práce: Sádlová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Czech Republic and the French Republic are both situated in the European continent and only one other country lays between them. Geographically are very close, however, culturally are very different. At the first glance, the distinctions might not be so significant. However, commonly after the arrival, a foreign student experiences misunderstandings, inconvenient situations and cultural shock due to the lack of knowledge of the unfamiliar culture. Therefore, it is essential to understand the differences in order to successfully integrate and ease the stay while studying abroad. This Bachelor thesis concentrates on cultural standards of Alexander Thomas and how they influence everyday life of the Czech students in France. The main aim is to define the Czech-French cultural standards and compare them with the theory. Also, the standards will be applied on the historic-cultural aspects. At the end of this Bachelor thesis, the recommendations and guidance will be provided for those students interested in studying in the French Republic.
Klíčová slova: Czech Republic; exchange student; university; cultural dimensions; cultural standards; culture; French Republic; France
Název práce: Francouzské kulturní standardy z české perspektivy ve studijním prostředí
Autor(ka) práce: Sádlová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Česká i Francouzská republika leží na Evropském kontinentu a dělí je od sebe pouze jedna země. Zeměpisně jsou si velmi blízko, ovšem kulturně velmi daleko. Na první pohled, tyto rozdíly nemusí být ihned rozpoznatelné, avšak pro českého studenta, který se rozhodl strávit ve Francii minimálně jeden semestr, jsou tyto rozdíly stěžejní. Právě kvůli nim a jejich neporozumění, se český student dostává do nesnází, nepříjemností či do nepohodlných situací. Proto je pro každého vyjíždějícího studenta nezbytné obeznámit se s těmito rozdíly, což mu během jeho pobytu ve Francii nejen pomůže lépe se integrovat, ale celkově ulehčí život a studium mimo Českou republiku. Tato bakalářská práce se zaměřuje na kulturní standardy Alexandra Thomase a jak ovlivňují každodenní život českých studentů ve Francii. Hlavním cílem je definovat česko-francouzské kulturní standardy a porovnat je s teorií. Na konci této bakalářské práce, budou poskytnuta doporučení a rady pro české zájemce o studium ve Francouzské republice.
Klíčová slova: kulturní standardy; Česká republika; kulturní dimenze; Francie; výměnný student; vysoká škola; Alexander Thomas; Francouzská republika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51910/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: