Analýza ekonomických výsledků vybraných ruských bank

Název práce: Comparative analysis of the economic results of commercial banks VTB24 and Gazprom
Autor(ka) práce: Ignatyeva, Valentina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
To analyze the profitability and the efficiency of these banks, by using the calculation of financial indicators, as well as to identify the alleged tendency of development of banks. Based on the results of above calculation we can determine which bank is more successful in personal or business sector.
Klíčová slova: Financial Analysis; Efficiency; Gazprom
Název práce: Analýza ekonomických výsledků vybraných ruských bank
Autor(ka) práce: Ignatyeva, Valentina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
analyzovat ziskovost a účinnost bank, s použitím výpočtu finančních ukazatelů, a také identifikovat údajné tendence vývoje bank. Na základě výsledků výše uvedeného výpočtu můžeme určit, která banka je úspěšnější v osobním nebo podnikatelském sektoru.
Klíčová slova: účinnost; Analýza; ziskovost
Název práce: Comparative analysis of the economic results of commercial banks VTB24 and Gazprom
Autor(ka) práce: Ignatyeva, Valentina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
to analyze the profitability and the efficiency of these banks, by using the calculation of financial indicators, as well as to identify the alleged tendency of development of banks. Based on the results of above calculation we can determine which bank is more successful in personal or business sector.
Klíčová slova: Gazprom; Financial Analysis; Efficiency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 8. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56047/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: