Analýza logistických procesů ve firmě Takeda Pharmaceuticals Rusko, s.r.o

Název práce: Analýza logistických procesů ve firmě Takeda Pharmaceuticals Rusko, s.r.o
Autor(ka) práce: Arefyeva, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Koropová, Margarita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistických procesů ve farmaceutické společnosti Takeda Pharmaceuticals Rusko s.r.o. Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z oblasti logistiky. Praktická část je zaměřená na popis jednotlivých logistických činností odehrávajících se ve vybraném podniku. Cílem této práce je na základě provedené analýzy identifikovat nedostatky stávajícího logistického systému a navrhnout vhodná řešení, která by mohla vést k optimalizaci logistických procesů.
Klíčová slova: distribuce; optimalizace; skladování; Logistika; logistické procesy
Název práce: Analysis of logistics processes in Takeda Pharmaceuticals Russia Limited Liability Company
Autor(ka) práce: Arefyeva, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Koropová, Margarita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with the analysis of the logistics processes in the pharmaceutical company Takeda Pharmaceuticals Russia LLC. This thesis is divided into two parts. The theoretical part explains the basic concepts of logistics. The practical part is focused on the description of the logistics operations that take place in a chosen company. The aim of this work is to identify weaknesses in the existing logistics system and to propose suitable solutions that could lead to the optimization of logistics processes.
Klíčová slova: warehousing; logistics processes; optimization; Logistics; distribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54504/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: