Využití audiovizuálního díla k propagaci fashion bloggerky a její značky na internetu

Název práce: Využití audiovizuálního díla k propagaci fashion bloggerky a její značky na internetu
Autor(ka) práce: Sedlářová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khabirova, Maja
Oponenti práce: Truhlář, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití audiovizuálního díla ke zviditelnění fashion bloggerky a její módní značky. V první kapitole teoretické části jsou shrnuty důležité poznatky týkající se blogování a sociálních sítí. Druhá kapitola se věnuje audiovizuálnímu dílu, jeho produkčnímu řetězci a distribuci videí na internetu. Pro zjištění současných trendů v módním odvětví je na začátku praktické části provedena analýza českých a světových fashion blogů. Praktická část dále popisuje vznik videí pro blog módní návrhářky a ke konci vyhodnocuje jejich vliv na úspěšnost blogu.
Klíčová slova: audiovizuální dílo; fashion blog; internet; sociální sítě; propagace; video; blog
Název práce: The use of audiovisual work for a promotion of fashion blogger and her brand on the Internet
Autor(ka) práce: Sedlářová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Khabirova, Maja
Oponenti práce: Truhlář, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with options of using audiovisual work for a promotion of fashion blogger and her brand. The first chapter of the theoretical part is summarizing important pieces of knowledge about blogging and social networks. The second chapter is dedicated to audiovisual work, its production chain and distribution of videos on the Internet. There is an analysis of Czech and world's fashion blogs in the beginning of the practical part to find out what are the actual trends in the fashion industry. The practical part describes the process of creating videos for the blog of a fashion designer. In the end it also evaluates the impact of videos on success of the fashion blog.
Klíčová slova: social network; internet; promotion; audiovisual work; fashion blog; blog; video

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: