Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat

Název práce: Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat
Autor(ka) práce: Královec, Ota
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Oponenti práce: Daněk, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá geografickými informačními systémy, seznamuje s geografickými daty, využitím v praxi a dále se zaměřuje na standardizaci webových geoprostorových služeb zejména WMS a WFS. V praktické části popisuje využití geografických informačních systémů ve dvou různých firmách pomocí případových studií s cílem integrovat WMS či WFS do stávajících řešení.
Klíčová slova: geografická data; WFS; GIS; WMS; mapové služby
Název práce: Web map services using geographical data
Autor(ka) práce: Královec, Ota
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Oponenti práce: Daněk, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis introduces geographic information systems, geographic data and shows professional applications of them in real world. Further it focuses on standardization of web geospatial services primarily WMS and WFS. In the practical part thesis describes usage of geographic information systems in two different companies and introduces potential improvements using WMS or WFS. For that purpose, the practical part uses two case studies.
Klíčová slova: WMS; WFS; map services; GIS; geographic data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2016
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: