Příprava kameramana před natáčením se zaměřením na výběr adekvátní audiovizuální techniky ke druhu produkce

Název práce: Příprava kameramana před natáčením se zaměřením na výběr adekvátní audiovizuální techniky ke druhu produkce
Autor(ka) práce: Ježek, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Krist, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá přípravou kameramana na produkci audiovizuálního díla. V teoretické části jsou popsány elementární znalosti potřebné ke správné přípravě před natáčením. Dále je provedena analýza rozdílů v přípravě vzhledem k různým druhům produkce. Tyto poznatky jsou aplikovány v praktické části, kde se analyzuje, zdali jsou vybrané aparáty vhodné na jednotlivé druhy produkce.
Klíčová slova: fotoaparát; kamera; příprava; audiovizuální dílo; kameraman
Název práce: Preparation of director of photography before filming focused on the selection of adequate audiovisual equipment to type of production
Autor(ka) práce: Ježek, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Krist, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work deals with the preparation of director of photography for the production of audio-visual work. The theoretical part describes the fundamental knowledge needed to do proper preparation before shooting. Furthermore analysis of differences in preparation process in relation to different types of production is made. These findings are applied in the practical part, which is an analysis of selected cameras, whether they are suitable for various types of production.
Klíčová slova: camera; camcorder; Director of photography; preparation; audiovisual work

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55934/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: