Design Thinking metodika Design Sprint

Název práce: Design Thinking metodika Design Sprint
Autor(ka) práce: Kubáč, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Louda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představit čtenáři metodiku Design Sprint na teoretické a praktické úrovni. Práce samotná je členěna do pěti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do tématu práce, představuje mu cíle práce a strukturu, druhá kapitola hovoří o pojmu Design Thinking a metodikách, které z tohoto pojmu vznikly. Třetí kapitola popisuje metodiku Design Sprint jakožto jednu z metodik Design Thinkingu na teoretické úrovni. Čtvrtá kapitola obsahuje ukázku praktického využití Design Sprintu. Pátá kapitola pak shrnuje výsledky a přínosy této práce.
Klíčová slova: Design Sprint; rapidní prototypování; rapidní testování; agilní metodiky; Design Thinking
Název práce: Design Thinking method Design Sprint
Autor(ka) práce: Kubáč, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Louda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis is to introduce the Design Sprint method to readers on both theoretical level and practical level of understanding. The bachelor thesis itself is composed of five chapters: The first chapter speaks about the topic, goals, and the structure. The second chapter introduces to readers the term of Design Thinking and the concept behind it as well as methods that are based on Design Thinking followed by the third chapter, in which the Design Sprint is introduced. The fourth chapter describes usage of Design Sprint on a real project and the fifth chapter summarize all the results and objectives.
Klíčová slova: rapid testing; agile methods; Design Thinking; Design Sprint; rapid prototyping

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2015
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55149/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: