Analýza vztahu inflace a nezaměstnanosti ve VB v 2. pol. 20. stol

Název práce: Analýza vztahu inflace a nezaměstnanosti ve VB v 2. pol. 20. stol
Autor(ka) práce: Veverka, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je analyzovat vzájemný vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti ve Velké Británii na čtvrtletních datech v období 1962-1967. Práce nejprve představuje články a empirické studie některých významných autorů, kteří se zasloužili o vývoj konceptu Phillipsovy křivky. Dále práce popisuje i studie, které naopak tento koncept kritizují. V rámci regresní analýzy je pomocí lineárního, reciprokého a dvojlogaritmického modelu modifikované Phillipsovy křivky zkoumán vzájemný vztah obou veličin. Následným verifikačním procesem odhadnutých modelů je prokázána jednoznačná inverznost vztahu, z čehož vyplývá existence Samuelson-Solowovy modifikace Phillipsovy křivky ve Velké Británii během analyzovaného období.
Klíčová slova: regresní analýza; Phillipsova křivka; míra nezaměstnanosti; míra inflace; keynesiánská ekonomie
Název práce: The Analysis of the Relationship between Inflation and Unemployment in the UK in the Second Half of the 20th Century
Autor(ka) práce: Veverka, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to analyse the mutual relationship between the inflation rate and the rate of unemployment in the United Kingdom on quarterly based data 1962-1967. At first this thesis introduces papers and empirical studies of some important authors who formed the concept of Phillips curve. Furthermore, there are described also studies which criticize this macroeconomic concept. Within the regression analysis is researched the mutual relationship with aid of the linear, hyperbolical and the logarithmic regression model. The result of this thesis has confirmed the mutual inverse relationship between the inflation rate and the rate of unemployment in the analysed period of time which implies the existence of the Samuelson-Solow modification of the Phillips curve in the United Kingdom in 1962-1967.
Klíčová slova: inflation rate; Keynesian economics; Phillips curve; rate of unemployment; regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2015
Datum podání práce: 17. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: