Tvorba obsahu a propagace travel blogu

Název práce: Tvorba obsahu a propagace travel blogu
Autor(ka) práce: Voráčková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Černý, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zakládáním a propagací blogu zaměřeného na cestování. Nejprve definuje základní pojmy používané v oboru a následně pojednává o nejčastějších praktikách používaných pro propagaci blogu. V další části řeší zakládání a specifika YouTube kanálu a tvorbě videí určených pro tuto platformu.
Klíčová slova: blog; osobní značka; youtube; influencer marketing; monetizace blogu
Název práce: The creation of content and promotion of a travel blog
Autor(ka) práce: Voráčková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Černý, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis talks about establishing a travel blog and its promotion. First it defines key terms commonly used in the industry and then it explains the practices used for promoting such page. Next chapters talk about YouTube channels and the details of creating videos for this platform.
Klíčová slova: blog; blog monetisation; influencer marketing; personal brand; youtube

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51424/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: