Testování bezpečnosti aplikace evidence deficitů na silniční síti TEN-T a implementace oprav

Název práce: Testování bezpečnosti aplikace evidence deficitů na silniční síti TEN-T a implementace oprav
Autor(ka) práce: Doležal, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Klíma, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je čtenářům představit bezpečnost webových aplikací jako součást vývoje, seznámit je s možnými hrozbami, které existují. Součástí práce je také zmínka o prostředcích, které lze pro testování využít. V neposlední řadě práce představuje aplikaci autora, na které je provedeno testování a následná praktická implementace oprav.
Klíčová slova: web aplikace; penetrační testování; owasp; web; bezpečnost
Název práce: Web Application Security Testing and implementation of fixes
Autor(ka) práce: Doležal, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Klíma, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis is to introduce the topic of web security as the part of development. This thesis mentions the most critical web application security risks and tools which developers may use to test such risks. Another objective of the thesis is to introduce a web application which this author co-developed and which is the subject of security testing and following implementation of fixes.
Klíčová slova: php; testing; web develop; owasp

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55448/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: