Systémový přístup k agilním metodikám vývoje software

Název práce: Systémový přístup k agilním metodikám vývoje software
Autor(ka) práce: Urban, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Konečný , Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání agilních metodiky vývoje software pomocí systémového přístupu. Práce má dva cíle. Prvním z cílů je popis a rozbor agilních metodik pomocí systémového přístupu vzhledem k projektu řešeného v této práci. Druhým a hlavním cílem práce je po analýze metodik výběr vhodné agilní metodiky pro studentský projekt v bankovní instituci, v rámci kterého je vyvíjena aplikace pro potřeby oddělení lidských zdrojů. Podcílem je porovnání současného přístupu aplikovaného na vývoj s výsledkem výběru metodik.
Klíčová slova: Lean; extrémní programování; SCRUM; systémový přístup; agilní metodiky; Kanban
Název práce: Systems approach to agile methodologies of software development
Autor(ka) práce: Urban, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Konečný , Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused to researching agile methodologies of software development using a systems approach. This thesis has two main objectives. The first objective is the description and analysis of agile methodologies using a systems approach with respect to the project conducted in this thesis. The second and primary objective is selection of the appropriate agile methodology for student's project in a bank institution following analysis methodologies within which the application is developed for the needs of the Human Resources Department. Partial objective of this to compare the current approach applied to the development of the result of the selection of methodologies.
Klíčová slova: Lean; extreme programming; SCRUM; systems approach; agile methodologies; Kanban

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56220/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: