Analýza dostupných řešení Cloud Storage služeb

Název práce: Analýza dostupných řešení Cloud Storage služeb
Autor(ka) práce: Coufal, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matuštík, Ondřej
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V první části se bakalářská práce zabývá oblastí cloud computingu. Popisuje základní principy, charakteristiky, modely a silné a slabé stránky. V druhé části se práce detailněji soustředí na službu cloudových úložišť. Hlavním cílem práce je analýza trhu cloud storage služeb, provedená ve formě srovnání vybraných produktů jednotlivých poskytovatelů cloudových úložišť na základě vícekriteriálního rozhodování. Porovnání je založeno na základně vhodně kategorizovaných kritérií. Cílem teoretické části je definovat cloud computing a jeho členění, silné a slabé stránky a platební modely. Přínosem práce je zpracování analýzy, která může sloužit jako vodítko při výběru jednotlivých poskytovatelů nebo jako model pro tvorbu dalších srovnávání.
Klíčová slova: cloudové úložiště; poskytovatel; služba; cloud computing; cloud storage
Název práce: Analysis of cloud storage market
Autor(ka) práce: Coufal, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matuštík, Ondřej
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first part of the bachelor´s thesis is about cloud computing. It describes general principles, characteristics, models, strengths and weaknesses. The second part focuses on cloud storage services. The main objective of thesis is the cloud storage market´s analysis carried out in the form of comparison between chosen cloud storage providers, based on multi-criterial decision making. The comparison is based on appropriately categorized criteria. Objective of theoretical part is to define cloud computing and its division, describe weaknesses, strengths and pricing models. The contribution of this work is analysis processing, which can serve as a guideline for what to choose or as a model for creating other comparisons.
Klíčová slova: provider; cloud storage; cloud computing; service

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56194/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: