Návrh a implementace vlastní mashup aplikace

Název práce: Návrh a implementace vlastní mashup aplikace
Autor(ka) práce: Fenyk, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Vadinský, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem vlastní webové aplikace pro plánování jednodenních cyklistických výletů, při kterém jsou řešeny otázky a problémy, jež se vyskytly v rámci vývoje aplikace. Datové podklady pro aplikaci tvoří volně poskytnutá data od mnoha různých poskytovatelů (zejména geolokačních služeb) a aplikace tak spadá do kategorie takzvaných mashup aplikací. Rozdělení práce je provedeno na teoretickou a praktickou část - v teoretické části jsou popsány základní principy potřebné pro pochopení funkcí mashup aplikací (API, REST, formát JSON, AJAX a další). Následně je v praktické části v tematicky zaměřených kapitolách popsána tvorba aplikace s výše zadaným tématem spolu s výběrem praktického řešení, které poskytlo vhodnou oporu při užití v aplikaci.
Klíčová slova: webové aplikace; AJAX; API; JSON; mashup; plánování cyklistických výletů; geolokační služby
Název práce: Design and implementation of custom mashup application
Autor(ka) práce: Fenyk, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Vadinský, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on a development process of web application that should help users to plan one-day bicycle trips on their own and also solves questions and problems that appeared during the development. Data used in this application are gathered from various providers (mainly providing geolocation services) which ranks this application to the category of mashup applications. Thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part basic principles crucial for understanding to functions of mashup (API, REST, JSON format, AJAX and other) are described. The following practical part contains thematically focused chapters that describe the process of creating above mentioned application along with a selection of practical solutions, which provided appropriate support for the application.
Klíčová slova: geolocation services; web application; JSON; API; AJAX; mashup; bicycle trip planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55992/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: