Efektivní množina akciových portfolií v mezinárodní diverzifikaci

Název práce: Efektivní množina akciových portfolií v mezinárodní diverzifikaci
Autor(ka) práce: Sekerák, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tvorbou portfolia. Zaměřuje se především na získání efektivní množiny portfolií a její možnosti optimalizace. Vysvětluje pojmy jako je diverzifikace a mezinárodní diverzifikace portfolia, dále vysvětluje, jak investor může diverzifikace portfolia využít ve svůj prospěch. V praktické části této práce je následně úspěšnost mezinárodní diverzifikace testovaná v podmínkách dnešního globalizovaného světa.
Klíčová slova: efektivní množina portfolií; mezinárodní diverzifikace; portfolio
Název práce: The Efficient Frontier and International Portfolio Diversification
Autor(ka) práce: Sekerák, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis will focus on the creation of a portfolio. The first part of this paper describes how to get the efficient frontier of a portfolio. The thesis explains things such as the diversification and international diversification of the portfolio. It also explains how the investor can use it for his profit. In the second part of this paper, these methods are tested and evaluated in the condition of today's globalized world.
Klíčová slova: The Efficient Frontier; International Portfolio Diversification; portfolio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: