Politický marketing a analýza komunální kampaně hnutí ANO 2011

Název práce: Politický marketing a analýza komunální kampaně hnutí ANO 2011
Autor(ka) práce: Peruth, Milan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Dudová, Ilona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce nejprve teoreticky charakterizuje pojem politického marketingu a přibližuje marketingový mix v politickém marketingu. Dále se zaměřuje na subjekty na politickém trhu a popisuje volební systém komunálních voleb. V praktické části poté přibližuje komunální volby v roce 2014 ve městě Rakovník a analyzuje marketingovou strategii hnutí ANO 2011. Cílem analýzy je zhodnotit úspěšnost hnutí ANO 2011 v těchto komunálních volbách a nalézt doporučení, která by vedla k lepšímu volebnímu výsledku.
Klíčová slova: hnutí ANO 2011; politický marketing; komunální volby
Název práce: Political marketing and analysis of the municipal campaign of movement ANO 2011
Autor(ka) práce: Peruth, Milan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Dudová, Ilona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis theoretically describes the concept of political marketing and marketing mix in political marketing. It also focuses on the players on the political market and describes the electoral system of municipal elections. In the practical part is an approach to the municipal elections in 2014 in Rakovník as well as an analysis of marketing strategy of the movement ANO 2011. The target of the analysis is to evaluate the success of the movement ANO 2011 in these municipal elections and to find recommendations that would lead to a better election result.
Klíčová slova: political marketing; municipal elections; movement ANO 2011

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: