Strategic Analysis of the Czech Airlines

Název práce: Strategic analysis of Czech Airlines
Autor(ka) práce: Moiseeva, Polina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis called Strategic Analysis of Czech Airlines which completely analyses current situation within the company. It presents theoretical base for such an analysis and subsequently offers situational analysis, which includes the analysis of external environment, internal environment and suggestions for improvement. The thesis includes a complete companys SWOT analysis and offers the applying of Porters five forces framework. The thesis also includes recommendations and suggestions for the competitive strategy.
Klíčová slova: Internal and external environment; Strategic Analysis ; Czech Airlines; SWOT analysis
Název práce: Strategic Analysis of the Czech Airlines
Autor(ka) práce: Moiseeva, Polina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem "Strategická analýza ČSA", který zcela analyzuje současnou situaci v rámci společnosti. To představuje teoretický základ pro takovou analýzu a následně nabízí situační analýzu, která zahrnuje analýzu vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a návrhy na zlepšení. Práce obsahuje SWOT analýzu kompletní firmy a nabízí zavedení rámce pěti sil Portera. Práce obsahuje také doporučení a návrhy pro konkurenční strategie.
Klíčová slova: Czech Airlines; Strategická analýza; SWOT analýza; analýza vnějšího a vnitřního prostředí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: