Data Quality Metrics

Název práce: Data Quality Metrics
Autor(ka) práce: Sýkorová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to prove measurability of the Data Quality which is a relatively subjective measure and thus is difficult to measure. In doing this various aspects of measuring the quality of data are analyzed and a Complex Data Quality Monitoring System is introduced with the aim to provide a concept for measuring/monitoring the overall Data Quality in an organization. The system is built on a metrics hierarchy decomposed into particular detailed metrics, dimensions enabling multidimensional analyses of the metrics, and processes being measured by the metrics. The first part of the thesis (Chapter 2 and Chapter 3) is focused on dealing with Data Quality, i.e. provides various definitions of Data Quality, gives reasoning for the importance of Data Quality in a company, and presents some of the most common tools and solutions that target to managing Data Quality in an organization. The second part of the thesis (Chapter 4 and Chapter 5) builds on the previous part and leads into measuring Data Quality using metrics, i.e. contains definition and purpose of Data Quality Metrics, places them into the multidimensional context (dimensions, hierarchies) and states five possible decompositions of Data Quality metrics into detail. The third part of the thesis (Chapter 6) contains the proposed Complex Data Quality Monitoring System including description of Data Quality Management related dimensions and processes, and most importantly detailed definition of bottom-level metrics used for calculation of the overall Data Quality.
Klíčová slova: Master Data Management; metrics; Data Quality
Název práce: Data Quality Metrics
Autor(ka) práce: Sýkorová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2008
Datum podání práce: 6. 1. 2008
Datum obhajoby: 8. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: