Finanční analýza Mias OC spol. s r. o

Název práce: Finanční analýza Mias OC spol. s r. o
Autor(ka) práce: Pavliš, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je komplexní zhodnocení finanční situace společnosti Mias OC spol. s r. o. v letech 2011 až 2015. Společnost Mias OC spol. s r. o. se zabývá výrobou převážně kancelářského nábytku. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Zde jsou rozebrány jednotlivé metody finanční analýzy, které jsou pak demonstrativně využity v praktické části práce, kde jsou analyzovány veřejně dostupné účetní výkazy společnosti. V práci jsou použity absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, odhad nákladů vlastního kapitálu, ekonomická přidaná hodnota, DuPont analýza, Altmanův test Beermanova diskriminační funkce, Index IN05, Kralickův rychlý test a srovnání s konkurencí. V záměru jsou zmíněny konkrétní návrhy, jež z pohledu externího pozorovatele vedou ke zlepšení finanční situace.
Klíčová slova: Finanční analýza; ekonomická přidaná hodnota; poměrové ukazatele; absolutní ukazatele
Název práce: Financial analysis of Mias OC spol. s r. o. (Ltd.)
Autor(ka) práce: Pavliš, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is complex evaluation of financial situation and financial health of the company Mias OC spol. s r. o. (Ltd.) in years 2011 and 2015. This company mainly produces office furniture. The first part of this thesis is focused on theoretical aspects of used methods of financial analysis. The variety of techniques and methods that are used in this thesis is described. Those methods are used in practical part of this thesis, where available annual reports and statements are analysed. Methods are: absolute ratios, financial ratios, capital asset pricing model, DuPont analysis, Altman index, Beerman function, Index IN05, Kralick Quick test and comparison with the competition. The final evaluation focuses on improvements that could be suggested from the point of view of external observer.
Klíčová slova: economic value added; Financial analysis; financial ratios; absolute ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52903/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: