Foreign direct investment in the Czech Republic and the effects of fiscal and monetary policy

Název práce: Foreign direct investment in the Czech Republic and the effect of fiscal and monetary policy
Autor(ka) práce: Otieno, Gregory
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis set out to analyze the trend of inward Foreign direct investment (FDI) flow into the Czech Republic and find out the main factors that attract Foreign direct investment into the Czech Republic. It also looked into the effects of monetary and fiscal policies of Czech Republic on FDI. The methodology used include factor analysis using examples, correlation analysis and regression analysis which came up with an equation relating FDI to interest rate. As for the important factor that influence FDI inflow, the thesis came to the conclusion that there is not a single factor on its own that determines the inflow of FDI into the Czech economy rather a collection of factors. These factors include: skilled workforce; reliable infrastructure; cost competitiveness; high education level and the strategic location in that order of importance. Finally, recommendations are suggested to policy makers in the Czech Republic.
Klíčová slova: Monetary Policy; Foreign Direct Investment; Multinational Enterprises; Fiscal policy; Czech Republic
Název práce: Foreign direct investment in the Czech Republic and the effects of fiscal and monetary policy
Autor(ka) práce: Otieno, Gregory
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis set out to analyze the trend of inward Foreign direct investment (FDI) flow into the Czech Republic and find out the main factors that attract Foreign direct investment into the Czech Republic. It also looked into the effects of monetary and fiscal policies of Czech Republic on FDI. The methodology used include factor analysis using examples, correlation analysis and regression analysis which came up with an equation relating FDI to interest rate. As for the important factor that influence FDI inflow, the thesis came to the conclusion that there is not a single factor on its own that determines the inflow of FDI into the Czech economy rather a collection of factors. These factors include: skilled workforce; reliable infrastructure; cost competitiveness; high education level and the strategic location in that order of importance. Finally, recommendations are suggested to policy makers in the Czech Republic.
Klíčová slova: fiscal policy; monetary Policy; Foreign Direct Investment; czech Republic; multinational Enterprises

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: