Studie proveditelnosti projektu - Summer SPEAK! Project of AIESEC Praha

Název práce: Feasibility Study of Summer SPEAK! project of AIESEC Praha
Autor(ka) práce: Babica, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Fanta, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to find out whether the Summer SPEAK! project targeted on high school pupils is feasible or not. The first part of the thesis describes the organizer of Summer SPEAK! project - AIESEC Praha - and its motivation to organize the Summer SPEAK! project. What feasibility study is and how it is prepared is stated in the second part of this thesis. The third part of this thesis is the feasibility study itself, which through tools of market research, questionnaire survey, analysis of internal data of AIESEC and budgeting finds out whether Summer SPEAK! project is feasible or not. The conclusions of this thesis provide the recommendations for the Director of Cultural Projects of AIESEC Praha who will be making the go or no-go decision for Summer SPEAK! project targeted on high school pupils.
Klíčová slova: conversation course; Feasibility study; AIESEC Praha
Název práce: Studie proveditelnosti projektu - Summer SPEAK! Project of AIESEC Praha
Autor(ka) práce: Babica, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Fanta, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit jestli je projekt Summer SPEAK! cílený na středoškoláky proveditelný nebo ne. První část této práce popisuje organizátora projektu - studentskou organizaci AIESEC Praha - a její motivaci projekt organizovat. Co je studie proveditelnosti a jak se připravuje je popsáno v druhé části této práce. Třetí částí práce je studie samotná, která přes nástroje marketingového průzkumu, dotazníkového šetření, analýzy interních dat AIESEC a rozpočtování zjišťuje jestli je projekt Summer SPEAK! proveditelný nebo ne. Závěry této práce poskytnou doporučení Řediteli pro kulturní projekty AIESEC Praha, který bude dělat rozhodnutí, jestli se projekt Summer SPEAK! zaměřený na středoškoláky uskuteční nebo ne.
Klíčová slova: konverzační kurz; studie proveditelnosti; AIESEC Praha

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51208/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: