Osobní branding a jeho role v networkingu

Název práce: Osobní branding a jeho role v networkingu
Autor(ka) práce: Maralík, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Matznerová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou důležitosti osobních sítí, networkingu pro oblast podnikání. Práce přináší pohled na roli osobního brandingu a jeho roli v networkingu. V rámci práce byly popsány pohledy na networking kvalitativním výzkumem, kde byly změřeny výsledky obchodů a počty získaných kontaktů a doporučení. Kvalitativní část výzkumu se zabývala dalšími přínosy networkingu, práce se sítí osobních kontaktů a výsledky práce s osobním brandem. Cíle jsou pak naplněny a popsány v jednotlivých kapitolách.
Klíčová slova: Networking; osobní branding; podnikatelské kluby; osobní sítě
Název práce: Personal branding and it’s position in networking
Autor(ka) práce: Maralík, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Matznerová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's Thesis focuses on the role of personal networks and importance of its use in business development. It details the role of personal branding in networking. There are two main sources of research used in the work: financial and business data of 10 networking clubs based in Prague as well as the collected information from in-depth interviews with the entrepreneurs. Analysis of both qualitative and quantitative data enable the author to draw correlation between the elements of the personal brand and its effects on the results of networking.
Klíčová slova: Networking; personal branding; personal networks; business clubs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: