Dopravní infrastruktura města Roudnice nad Labem

Název práce: Dopravní infrastruktura města Roudnice nad Labem
Autor(ka) práce: Líska, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá infrastrukturou silniční, železniční, letecké, říční a cyklistické dopravy České republiky s detailním zaměřením na město Roudnice nad Labem a jeho okolí. Kromě podání základních informací o infrastruktuře jednotlivých dopravních oborů v Roudnici nad Labem je cílem práce především analýza silniční dopravy a dopravní situace ve městě. V práci se nachází detailní rozbor nejdůležitějších pozemních komunikací města včetně jejich silných a slabých stránek s následným shrnutím a uceleným pohledem na dopravu ve městě, podpořeným vlastním dopravním průzkumem.
Klíčová slova: Dopravní infrastruktura; Silniční doprava; Dopravní průzkum
Název práce: Transport infrastructure of Roudnice nad Labem
Autor(ka) práce: Líska, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master Thesis is focused on road, railway, air, river and bicycle transport infrastructure of Czech Republic with detailed focus on the city of Roudnice nad Labem and its sorroundings. Except for basic information about the infrastructure of transport modes in Roudnice nad Labem is the objective of the Thesis analysis of road transport and traffic situation in the city. The work gives a detailed analysis of the main city roads including their strengths and weaknesses, followed by a summary and comprehensive view of the traffic in the city, supported by traffic survey.
Klíčová slova: Transport infrastructure; Road transport; Traffic survey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 26. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55431/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: