Vliv migrace na hospodářství vybraných států OECD od 2. poloviny 20. století do roku 2014

Název práce: Vliv migrace na hospodářství vybraných států OECD od 2. poloviny 20. století do roku 2014
Autor(ka) práce: Kellerová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Oponenti práce: Klepek, Cyril
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu imigrace na hospodářství vybraných států OECD, konkrétně Spojených států amerických a Belgie, od 50. let 20. století do roku 2014. Teoretická část je zaměřena na vymezení migrace a příčiny vzniku. Dále uvádím stručný přehled migračních toků do zemí OECD, ekonomické teorie spojené s vlivem imigrace na trh práce a teoretický pohled vlivu imigrace na ekonomické ukazatele. V další části je provedena samotná korelační analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů a komparace vlivu imigrace a imigračních politik v USA a Belgii. Na základě dat a porovnání ekonomických ukazetelů bylo zjištěno, že imigranti mají na hospodářství USA spíše pozitivní vliv a na ekonomiku Belgie vliv spíše negativní. Je to způsobeno převážně odlišným charakterem imigrantů a rozdílně nastavenou imigrační politikou.
Klíčová slova: vliv imigrace; migrace; imigrační politika; trh práce imigrantů; Belgie; USA; OECD
Název práce: Effect of migration on economy of selected countries of OECD from 1950 to 2014
Autor(ka) práce: Kellerová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Oponenti práce: Klepek, Cyril
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelors thesis focuses on the analysis of effect of migration on economy of selected countries of OECD from 1950 to 2014, specifically on the economical impact of immigration to the United States and Belgium. In the theoretical part I explain basic types of immigration, causes of migration and economic theories of impacts on the labor market, summary of history of immigration to the OECD countries and effect of migration on economic indicators. The second part is the correlation analysis itself, performed by comparison of selected economic indicators. After that detected results of U.S. and Belgium are compared. Based on the obtained data, it was found that the impact of immigrants on economy of United States is rather positive and impact on economy of Belgium rather negative. It is caused mainly due to the different characteristics of immigrants and diverse migration policies.
Klíčová slova: United States; Belgium; OECD; immigration policy; effect of migration; migration; labor market of immigrants

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 4. 1. 2016
Datum obhajoby: 28. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54681/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: